Συμπληρώνοντας την παρούσα «Αίτηση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων», μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την εξαγωγή, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρούνται από εμάς.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλοντας το αίτημά σας στο info@markoglou.com.gr κι εμείς θα καταβάλλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να συμμορφωθούμε με αυτό, εφόσον είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Αίτηση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων